Motivačné súťaže a odmeňovanie aktívnych dobrovoľných dopravných spravodajcov Zelených anjelov pokračuje aj v roku 2018.  Z najaktívnejších v septembri sme vyžrebovali týchto sedem ochotných spolupracovníkov, ktorých odmeňujeme:

Stanislav Rovný - Bratislava;

Peter Krausz - Valča, okr. Martin;

Lucia Richterová - Jazernica, okr. Turčianske Teplice;

Richard Paliesek - Púchov;

Jozef Vaňko - Vrútky, okr. Martin.


Výhercom blahoželáme!

Ak chcete byť našim pravidelným informátorom, členom Klubu Zelených anjelov, registrovať sa môžete tu

ZV - predmety - upravene.jpg