Motivačné súťaže a odmeňovanie aktívnych dobrovoľných dopravných spravodajcov Zelených anjelov pokračuje aj v roku 2018.  Z najaktívnejších vo februári sme vyžrebovali týchto päť ochotných spolupracovníkov, ktorých odmeňujeme:

Jozef Lukačko, Poprad;

Jaroslav Zedník,  Krajné;

Igor Mráz, Bratislava;

Michal Hula, Mýtna Nová Ves;

Michal Čellár, Revúca.

Výhercom blahoželáme!

Ak chcete byť našim pravidelným informátorom, členom Klubu Zelených anjelov, registrovať sa môžete tu