Motivačné súťaže a odmeňovanie aktívnych dobrovoľných dopravných spravodajcov Zelených anjelov pokračuje aj v roku 2018.  Z najaktívnejších v auguste sme vyžrebovali týchto sedem ochotných spolupracovníkov, ktorých odmeňujeme:

Radoslav Duda - Lipany, okr. Sabinov;

Radovan Illith - Bratislava;

Ján Sukupa - Senica;

Radovan Igor Gallo - Trenčín;

Ľubomír Pitron - Hronský Beňadik, okr. Žarnovica;

Peter Naď - Pusté Sady, okr. Galanta;

Vladimír Čižmár - Michalovce.


Výhercom blahoželáme!

Ak chcete byť našim pravidelným informátorom, členom Klubu Zelených anjelov, registrovať sa môžete tu