Motivačné súťaže a odmeňovanie aktívnych dobrovoľných dopravných spravodajcov Zelených anjelov pokračuje aj v roku 2018.  Z najaktívnejších v máji sme vyžrebovali týchto päť ochotných spolupracovníkov, ktorých odmeňujeme:

Ľubomír Glejdura, Pohorelá, okr. Brezno;

Róbert Hilovský, Hozelec, okr. Pezinok;

Milan Velecký, Veľká Lomnica, okr. Kežmarok;

Martin Furman, Žilina;

Peter Kyrinovič, Viničné, okr. Pezinok.

Výhercom blahoželáme!

Ak chcete byť našim pravidelným informátorom, členom Klubu Zelených anjelov, registrovať sa môžete tu