Motivačné súťaže a odmeňovanie aktívnych dobrovoľných dopravných spravodajcov Zelených anjelov pokračuje aj v roku 2018.  Z najaktívnejších za prvých 31 dní roka 2018 sme vyžrebovali týchto sedem ochotných spolupracovníkov, ktorých odmeňujeme:

Richard Martvoň, Nitra;

Pavel Madro, Bratislava;

Tomáš Mihálik,  Košice;

Martin Hôždala, Košická Nová Ves,  okr. KE okolie;

Michal Krippel, Trnava;

Pavol Cvíčela, Bratislava;

Štefan Šurabík, Banská Bystrica;

Výhercom blahoželáme!

Ak chcete byť našim pravidelným informátorom, členom Klubu Zelených anjelov, registrovať sa môžete tu