Motivačné súťaže a odmeňovanie aktívnych dobrovoľných dopravných spravodajcov Zelených anjelov pokračuje aj v roku 2018.  Z najaktívnejších vo februári sme vyžrebovali týchto päť ochotných spolupracovníkov, ktorých odmeňujeme:

Jaroslav Čechovič, Bratislava;

Daniel Perháč, Slovinky, okr. SNV;

Igor Pacera, Slovenská Ľupča;

Radoslav Ucháľ, Košice;

Michal Holecek, Trávnica, okr. NZ.

Výhercom blahoželáme!

Ak chcete byť našim pravidelným informátorom, členom Klubu Zelených anjelov, registrovať sa môžete tu