Motivačné súťaže a odmeňovanie aktívnych dobrovoľných dopravných spravodajcov Zelených anjelov pokračuje aj v roku 2018.  Z najaktívnejších v septembri sme vyžrebovali týchto sedem ochotných spolupracovníkov, ktorých odmeňujeme:

Andrej Pilát - Bratislava;

Dominik Kaľavský - Kežmarok;

Jozef Kuchárik - Trstená;

Martin Puhovich - Bratislava;

Štefan Virág - Oponice, okr. Topoľčany;

Juraj Kurpel - Trenčín;

Dominik Mak - Trnava.


Výhercom blahoželáme!

Ak chcete byť našim pravidelným informátorom, členom Klubu Zelených anjelov, registrovať sa môžete tu