RTVS a spoločnosť Slovanet ponúkajú poslucháčom a informátorom Zelenej vlny mobilnú aplikáciu ZELENÁ VLNA.

Pomocou mobilnej aplikácie

- môžete online sledovať dopravné informácie nezávisle na rozhlasovom vysielaní;

- môžete si vypočuť naposledy odvysielanú rozhlasovú Zelenú vlnu;

- môžete si pozrieť zábery webových dopravných kamier v niektorých lokalitách;

- môžete nahlasovať dopravné informácie na dispečing Zelenej vlny.


Verzia pre Android


Verzia pre iOs


Verzia pre Windows Phone


Veríme, že mobilná aplikácia vám pomôže jednoduchšie dostať sa k dopravným informáciám Zelenej vlny.

Vaše postrehy, námety, pripomienky k aplikácii Zelená vlna môžete písať na adresu: zelenavlna@rozhlas.sk .

Ďakujeme,

tím Zelenej vlny a Slovanet.