Bavia vás doprava, premávka, mobilita, cestovanie, autá? Orientujete sa v geografii Slovenska, v mapách, ovládate spisovnú slovenčinu a máte mikrofonický hlas? Rád ste užitočný a učíte sa nové veci? RTVS hľadá posily do profesionálneho tímu dopravného dispečingu Zelenej vlny. Pre študentov to môže zároveň byť príležitosť dlhodobej pravidelnej platenej profesionálnej praxe alebo brigády popri štúdiu.

Zelená vlna je profesionálne aktuálne dopravné spravodajstvo RTVS do všetkých autorádií, do mobilnej aplikácie ako aj do televízneho vysielania.

HĽADANÁ POZÍCIA: redaktor/ka – moderátor/ka - operátor/ka dopravného spravodajstva

PRACOVNÁ NÁPLŇ: zber, triedenie, overovanie, príprava a interpretácia dopravných informácií do vysielania RTVS Slovenského rozhlasu – Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio FM a do vysielania Slovenskej televízie – Jednotka, :24

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:

• VŠEOBECNÉ A MEDIÁLNE KRITÉRIÁ (30 %):

- nadpriemerné komunikačné schopnosti;

- rýchle, racionálne rozhodovanie a analytické uvažovanie;

- schopnosť pracovať samostatne ako aj v tíme, zvládanie stresovej záťaže;

- chuť a ochota podieľať sa na budovaní značkového dopravného spravodajstva;

- chuť a ochota učiť sa, prijímať nové vedomosti, zručnosti a informácie;

- perfektná znalosť spisovnej slovenčiny (gramatika a štylistika), cudzie jazyky výhoda;

- na mikrofón: čistá výslovnosť bez rečových porúch (šušľanie, ráčkovanie a pod.); bez mikrofónu: malé rečové „defekty“ využijeme v redakcii na dispečingu;

- perfektná práca s počítačom a softvérovými aplikáciami;

- základná znalosť programovej produkcie Slovenského rozhlasu RTVS (čo vysiela, pre koho vysiela);

- orientácia v internetovom prostredí a na sociálnych sieťach.

• ODBORNÉ KRITĚRIÁ (DOPRAVA A CESTNÁ PREMÁVKA – 70%):

- „priateľský“ vzťah k doprave, k cestnej premávke, k cestovaniu, k udržateľnej mobilite;

- aktívny šofér (vodičský preukaz aspoň skupiny B), ovládanie pravidiel cestnej premávky;

- znalosť geografie Slovenska = hraničné priechody, okresy, kraje, mestá;

- základná znalosť cestnej siete Slovenska (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy...)

Typ pracovnej ponuky: pravidelná externá spolupráca v režime 24/7/365, ale nie TPP.

Ponuka je vhodná ako dlhodobá pravidelná profesionálna brigáda (prax) popri škole.

Miesto práce: RTVS, Slovenský rozhlas Bratislava

Plat: 800 € – 1400 € / mes. (orientačný údaj podľa počtu odpracovaných hodín)

Termín nástupu: ASAP

Kontakt: Lubos.Kasala@rtvs.sk ; zelenavlna@rtvs.sk

Sociálne siete: facebook.com/ZelenaVlnaSRo ; https://www.instagram.com/zelenavlnartvs/