RTVS a spoločnosť Slovanet ponúkajú poslucháčom a informátorom Zelenej vlny mobilnú aplikáciu ZELENÁ VLNA.

Pomocou mobilnej aplikácie

- môžete online sledovať dopravné informácie nezávisle na rozhlasovom vysielaní;

- môžete si vypočuť naposledy odvysielanú rozhlasovú Zelenú vlnu;

- môžete si pozrieť zábery webových dopravných kamier v niektorých lokalitách;

- môžete nahlasovať dopravné informácie na dispečing Zelenej vlny.


app store odznak sk.png google play odznak sk.png
  microsoft store odznak sk.png

 

  app1.jpeg app3.jpeg app4.jpeg


Veríme, že mobilná aplikácia vám pomôže jednoduchšie dostať sa k dopravným informáciám Zelenej vlny.

Vaše postrehy, námety, pripomienky k aplikácii Zelená vlna môžete písať na adresu: zelenavlna@rozhlas.sk .

Ďakujeme,

tím Zelenej vlny a Slovanet.