Zelení anjeli sú pravidelní dobrovoľní dopravní informátori - spravodajcovia, poslucháči Zelenej vlny.

Zelení anjeli sú registrovaní, poučení účastníci cestnej premávky, najmä vodiči, ktorí často jazdia na cestách Slovenska i Európy a ktorí používajú mobilný telefón. Ich úlohou je okamžite telefonicky (alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Zelená vlna) informovať o mimoriadnych udalostiach (dopravné nehody, zdržania, prekážky na ceste...), ktoré negatívne ovplyvňujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zelenými anjelmi môžu byť aj motocyklisti, cyklisti, chodci (najmä v mestách) a takisto cestujúci mestskej hromadnej dopravy.

Informácie o aktuálnej dopravnej situácii na konkrétnej ceste Zelení anjeli telefonujú do callcentra Zelenej vlny bezplatne na tzv. zelené číslo 0800 900 800 bez nároku na honorár s cieľom pomôcť ostatným účastníkom cestnej premávky, aby sa do cieľa svojej cesty dostal každý z nich bezpečne, plynulo a včas. Elektronickou poštou môžete posielať aj obrázky - fotografie.

Zelení anjeli, ale aj ďalší záujemcovia využívajú aktuálne kontakty do Zelenej vlny .

Zelených anjelov za ich dopravné informácie pravidelne odmeňujeme v motivačných súťažiach o malé odmeny od partnerov a podporovateľov Zelenej vlny.