Úlohou Zelených anjelov je aktuálne a pravdivo informovať o mimoriadnych udalostiach v doprave (dopravné nehody, zdržania, prekážky na ceste...), ktoré negatívne ovplyvňujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

Zaradíme vás do databázy a každý mesiac vo vyhodnotení máte šancu získať niektorú z malých pozorností od partnerov a podporovateľov Zelenej vlny v rôznych motivačných súťažiach pre aktívnych spolupracovníkov Zelenej vlny.